​Beskrivelse af miljømærker

Nordisk Svane

Nordisk Ministerråds miljømærke. Danmark tilsluttede sig dette miljømærke i 1997. Mærket stiller en række krav til bl.a. udledning af giftige stoffer. Svanemærket er en frivillig ordning, hvor producenten betaler gebyr for retten til at bruge mærket.

Blomsten

Blomsten er EUs officielle miljømærke og dermed et af Danmarks to officielle miljømærker til produkter, der ikke er fødevarer. For at opnå Blomsten skal et produkt vurderes ud fra særlige miljøhensyn, som f.eks. energiomkostninger ved produktion, miljøbelastning ved brug og anvendelsen af kemikalier.

EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Sceme) er en fælles EU forordning for producenter, der har indført miljøstyring på højt niveau. Formålet med EMAS er at fremme løbende miljøforbedringer i industrien. For at deltage i EMAS skal producenten indføre miljøstyring. Producentens miljøstyring og miljøforhold vurderes af en uafhængig ekspert, og producenten stiller information om miljøforholdene til rådighed for offentligheden. Deltagende producenter forpligter sig til løbende miljøforbedringer - dog uden at EMAS stiller specifikke miljøkrav.

ISO 14001

ISO 14001 er en international standard for virksomheders miljøstyring oprettet af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO).

ISO 14001 minder om EMAS, men adskiller sig ved, at ISO 14001 ikke kræver, at virksomheder og organisationer offentliggør deres resultater i form af en årlig rapport.

"Der Blaue Engel"

Statligt tysk miljømærke. I Danmark findes kun få varer med dette mærke. Det gælder f.eks. kopipapir. Den Blå Engel mærket er en frivillig ordning, hvor producenten betaler gebyr for at bruge mærket.

Gendan

Denne mærkning må kun anvendes, når producenten kan dokumentere, at mindst 45% af råstoffet har været anvendt tidligere. Til papirproduktion er det f.eks. returpapir og halmcellulose.

FSC

FSC står for Forest Stewardship Council og er en international non-profit mærkningsordning.

FSC-mærket er en garanti for at du kan købe træ og papir med god samvittighed. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet og at de mennesker der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

PEFC

PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes og er en paraplyorganisation for nationale certificeringsordninger for bæredygtig skovdrift.
Formålet med PEFC er at kunne dokumentere og fremme en bæredygtig drift af skovene samt at sikre, at det er muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdningskæden.

Eugropa

Papirgrossister i 15 europæiske lande er gået sammen om en fælles mærkning af genbrugsprodukter, der indeholder min. 50% genbrugsfibre. Genbrugsfibrene skal komme fra indsamlet papiraffald og ikke fabriksaffald.

Læs mere om miljømærker på www.ecolabel.dk​

            H graphic ApS       /       Gåsesvinget 14       /       8410 Rønde     /       Tlf.: 86 22 66 06​​ /        E-mail: info@hgraphic.dk